CooL

CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) die wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Voor wie?

Het CooL-programma is gericht op:

  • volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 of cardiovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten)
  • volwassenen met obesitas (BMI hoger dan 30)

Daarbij geldt dat deelnemers voldoende gemotiveerd moeten zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen. De huisarts (of praktijkondersteuner onder verantwoordelijkheid van de huisarts) bepaalt of een deelnemer voldoet aan de criteria en verwijst door naar het CooL programma.

Opzet van het programma

Het CooL-programma bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma. Het basisprogramma duurt ongeveer 8 maanden en het onderhoudsprogramma duurt ongeveer 16 maanden. Beide delen kennen eenzelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele bijeenkomsten, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek.
Dit betekent dat er in het basisprogramma frequent contact is met de deelnemers waarbij in het onderhoudsprogramma de tijd tussen de contactmomenten steeds iets langer wordt. Tijdens het basisprogramma ligt de focus op gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud. Het gehele traject van basis- en onderhoudsprogramma wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen. Een groep bestaat uit ongeveer 12 deelnemers.

Aanpak

De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. De huidige leefstijl van de deelnemers is het startpunt. De deelnemer stelt zelf, met ondersteuning van de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op. Zodra doelstellingen zijn behaald worden nieuwe acties geformuleerd. Ook is er aandacht voor terugval.

Deelnemen

Ben je geïnteresseerd in deelname aan het programma? Neem dan contact op met je huisarts wanneer je nog geen verwijzing hiervoor hebt gekregen. Je huisarts kan nagaan of je in aanmerking komt voor dit programma. De kosten voor het CooL programma worden voldaan vanuit de basisverzekering. Bij voldoende aanmeldingen start er in februari 2020 een nieuwe groep.

Hoe zit het met de vergoeding?

Het CooL programma, onder leiding van een geregistreerde leefstijlcoach, wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Met een verwijzing van je huisarts kun je in principe het programma op kosten van de zorgverzekeraar volgen, zonder dat je eigen risico wordt aangesproken. Wel zijn er verschillen tussen de zorgverzekeraars.

Een aantal zorgverzekeraars zoals Menzis, Zorg & Zekerheid en ONVZ vergoeden deelname aan het programma volledig. Bij een aantal zorgverzekeraars is er eerst toestemming nodig of zijn er nog andere voorwaarden.

Klik op onderstaand bestand voor het overzicht van zorgverzekeraars en de eventuele voorwaarden:

De-contractering-van-de-GLI – verschillen tussen verzekeraars

Ben je geïnteresseerd, maar wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Karin Hermelink (06)46262116.